Najava natječaja za mlade poljoprivrednike

Published by MPC LRA on

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na e-Savjetovanju Pravilnik o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Pravilnik je na e-Savjetovanju do 2. travnja 2024. godine te se nakon toga očekuje objava izvješća sa Savjetovanja, a nakon objave izvješća očekuje se objava i samog natječaja.

Mladim poljoprivrednikom se smatra fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba je i vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su nositelji/odgovorne osobe u:
1) Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
2) Obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
3) Trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata
koje se vodi prema Državnom zavodu za statistiku

Trenutni nositelj OPG-a ili obrta ne smije biti nositelj/odgovorna osoba dulje od 5 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prijavitelj koji nije registriran kao nositelj/odgovorna osoba OPG-a u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, to mora postati najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od 9 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju.

Prijavitelj mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine u poljoprivredi što može dokazati:
1) Svjedodžbom srednje stručne spreme o završenom obrazovanju poljoprivrednog, prehrambeno
tehnološkog ili veterinarskog smjera
2) Potvrdom o završenom diplomskom ili preddiplomskom studiju agronomskog, prehrambeno
tehnološkog ili veterinarskog smjera
3) Radnim iskustvom u području poljoprivrede prehrambene tehnologije ili veterine u trajanju od
najmanje 2 godine te potvrdom o završenom priznatom strukovnom tečaju iz područja poljoprivrede,
prehrambene tehnologije ili veterine potvrđenom od strane nadležnog tijela

Prijavitelj mora dokazati ekonomsku veličinu OPG-a od 10.000-100.000 EUR-a SO.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi u vezi s proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda mogu biti:
1) Aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta nabavom domaćih životinja, jednogodišnjeg i
višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, uključujući
podizanje novih i/ili restrukturiranjem postojećih višegodišnjih nasada
2) aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta kupnjom, građenjem i/ili opremanjem
zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i
unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
3) aktivnost nabave ili zakupa poljoprivrednog zemljišta
4) aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
5) aktivnost povećanja proizvodnog kapaciteta
6) aktivnost uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7) aktivnost građenja i/ili opremanja objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
poljoprivrednih proizvoda
9) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljiva je kupnja rabljenih traktora, gospodarskih vozila te linija za preradu ne starijih od 5 godina pri čemu je kupnja prihvatljiva isključivo od ovlaštenog prodavatelja.

Poslovni plan mora obavezno sadržavati aktivnosti kojima se postiže povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO) dostavljene u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu od najmanje:
a) 4.000 EUR za korisnike čije se aktivnosti odnose isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju
b) 2.000 EUR za korisnike čije se aktivnosti odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i/ili preradu
poljoprivrednih proizvoda

Visina potpore po korisniku iznosi 75.000,00 EUR te intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih aktivnosti.

Poljoprivrednici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa Operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. (2022.) nije prihvatljiv korisnik.

Više informacija o natječaju te o kriterijima odabira možete pogledati ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content