MPC SINERGIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

 

Naziv projekta: ”MPC SINERGIJA za razvoj poduzetništva”

Kratak opis projekta: Projekt ”MPC SINERGIJA za razvoj poduzetništva” obuhvaća područje Grada Donjeg Miholjca i susjedne 4 Jedinice lokalne samouprave na kojem djeluje preko 300 poduzetnika, a kojima treba pružiti priliku za razvoj osiguravanjem učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, kako bi se smanjila simetrija informacija među MSP te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP.

Ciljevi i očekivani rezultat projekta:

Ciljevi: poboljšati informiranost i stručne vještine MSP sa područja Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac, Općine Marijanci, Općine Viljevo i Općine Podravska Moslavina i osposobiti ih da postanu konkurentniji na tržištu, a pružanjem pravovremenih informacija o svim aktualnostima za poduzetnike putem svih dostupnih medija (usmeno, telefonskim putem, e-mailom, web stranicom, radio emisijama…).

Rezultati: rezultati projekta bit će informirani i educirani MSP sa područja 5 Jedinica lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta: 249.184,58 kuna

Iznos sufinanciran od strane EU: 211.584,95 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1.svibnja 2018. – 1. studenog 2019.

Kontakt osobe za više informacija: Anela Šovagović, mpc.miholjac@gmail.com

Skip to content