MPC SINERGIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA II

Naziv projekta: ”MPC SINERGIJA za razvoj poduzetništva II”

Korisnik projekta: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.

Kratak opis projekta: U sklopu projekta provoditi će se sljedeće aktivnosti:

  1. Pružanje usluga informiranja;
  2. Nadogradnja postojeće web stranice www.mpc-miholjac.hr;
  3. Okrugli stol: „Sinergija u radu=pametan grad/općina“;
  4. Upravljanje projektom;
  5. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultat projekta:

Ciljevi: Opći cilj projekta je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Posebni cilj projekta je poboljšati informiranost i stručne vještine MSP sa područja Grada Donjeg Miholjca, Općina Magadenovac, Marijanci, Viljevo, Podravska Moslavina, Trnava, Viškovci i Punitovci i osposobiti ih da postanu konkurentniji na tržištu.

Rezultati: Rezultati projekta bit će informirani i educirani MSP-ovi na miholjačkom i đakovačkom području te nadograđena postojeća web stranica Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije sa novim sadržajima.

Ukupna vrijednost projekta: 346.719,08 HRK

Iznos sufinanciran od strane EU: 260.039,30 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. ožujka 2020. – 1. rujna 2021.

Kontakt osobe za više informacija: Anela Šovagović, mpc.miholjac@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content