Detaljnije

Osnovni podaci
Ime zone:     Industrijska zona Janjevci Donji Miholjac
Županija:     Osječko-baranjska županija
Regija:     Središnja i istočna Hrvatska
Ekonomski podaci županije
BDP po glavi stanovnika:     5,836€
Stopa nezaposlenosti:     22,0%
Prosječna neto plaća:     587€
Prosječna bruto plaća:     827€
Populacija:     330,506
Kontakt informacije
Ime kontakt osobe:     Valent Poslon,
Funkcija:     direktor MPC
Institucija:     Miholjački poduzetnički centar
Kontakt adresa:     Donji Miholjac, Trg A.Starčevića 1/1, 31540 Donji Miholjac
Telefon:     031/63 09 44
Fax:     031 63 09 43
Mobitel:     091 57 181 42
E-mail:     mpc.miholjac@gmail.com
Webpage:     www.mpc-miholjac.hr
Opis:
Veličina zone (m2):     1.260.000
Vlasništvo osnivača zone (m2):     1.070.000
Državno vlasništvo (m2):     20.000
Privatno vlasništvo (m2):     170.000
Prostorni plan (donešen/nije donešen):     Da
Naziv plana i broj u službenom vjesniku:     Prostorni plan Grada Donjeg Miholjca
DPU (donešen/nije donešen):     Da
Naziv plana i broj u službenom vjesniku:     UPU naselja Donji Miholjac
UPU (donešen/nije donešen):     Da
Naziv plana i broj u službenom vjesniku:     UPU Industrijske zone Janjevci
Cijena prodaje:     22,00 HRK
Cijena za pravo gradnje:     2,00 HRK
Naziv najbližeg urbanog centra:     Donji Miholjac
Udaljenost od najbližeg urbanog centra (km):     0,1
Broj stanovnika urbanog centra:     10,265
Udaljenost od autoceste (km):     40 – Vc
Naziv/broj autoceste:     Beli Manastir – Osijek – Svilaj�
Udaljenost od željeznice (km):     20 – Belišće

Udaljenost od međunarodne zračne luke (km):     70�
Naziv međunarodne zračne luke:     ZL Osijek
Udaljenost od lokalne zračne luke (km):     50
Naziv lokalne zračne luke:     ZL Osijek
Udaljenost od morske luke (km):     416,203
Morska luka (najbliža):     Luka Rijeka
Udaljenost od riječne luke (km):     56
Riječna luka (najbliža):     Luka Osijek
Djelatnosti
Ukupan broj tvrtki koje djeluju u zoni:     30
Ukupan broj zaposlenih u tvrtkama u zoni:     742
Ime već postojećih tvrtki u zoni:

Ko-per d.o.o. Donji Miholjac

Madri d.o.o. Donji Miholjac

Kanaan d.o.o. Donji Miholjac – ,

Euro grupe d.o.o. Donji Miholjac ,

Plodovi fructus d.o.o. Donji Miholjac ,

Kupres d.o.o. Donji Miholjac,

Thermia d.o.o. Donji Miholjac,

Obrt Europlast Donji Miholjac,

Obrt Alu-promet Donji Miholjac,

Poduzetnički inkubator “Osvit” Donji Miholjac,

DM proizvodno-uslužni obrt Donji Miholjac,

Obrt Brumar Donji Miholjac,

Autoevropa d.o.o. Donji Miholjac,

Obrt Petrović Donji Miholjac,

Agroeuropa d.o.o. Donji Miholjac,

Žitar d.o.o. Donji Miholjac,

Čokot d.o.o. Donji Miholjac.

Komunalna infrastruktura
Plin: dostupan:     Da
Električna energija: dostupna:     Da
Vodovod: postoji:     Da
Kanalizacija: postoji:     Da
Telekomunikacijska infrastruktura dostupna:     Da
Prometnice: izgrađene:     DA

Poticaji
Državni poticaji:     Zakon o poticanju ulaganja, Zakon o područjima posebne državne skrbi
Komunalni doprinos:     Da, 1,00 – 10,00 kn/m3
Komunalna naknada:     2 godine oslobođena
Porez na tvrtku: 2 godine oslobođen

Skip to content