Lista izrađenih projekata za EU fondove

Klikom na godinu otvara se popis
2018. godina
 • Mjera M04 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 4.1.1. – OPG BELOŠEVIĆ KRUNO, Čamagajevci
  • Operacija 4.1.1. – OPG GABOROVIĆ MARKO, Ladimirevci
  • Operacija 4.1.1. – OPG ŠVERER JULIUS, Podravska Moslavina
  • Operacija 4.1.1. – OPG ŠIMARA MARKO, Podravska Moslavina
  • Operacija 4.1.1. – Obrt BOŠNJAK poljoprivredna proizvodnja i usluge, Crnac
  • Operacija 4.1.1. – OPG SILI MIRKO, Sveti Đurađ
  • Operacija 4.1.1. – OPG MAJDENIĆ BRANKO, Črnkovci
  • Operacija 4.1.1. – OPG MAĐARIĆ NIKOLA, Viljevo
  • Operacija 4.1.1. – OPG DOLANČIĆ MARIJA, Sveti Đurađ
 • Operacija 4.1.2. – OPG BELOŠEVIĆ KRUNO, Čamagajevci
 • Mjera M06 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 6.1.1. – OPG GRGIĆ BORNA, Viljevo
  • Operacija 6.1.1. – OPG BOČKINAC KATARINA, Bočkinci
  • Operacija 6.1.1. – OPG GAŠPAROVIĆ ZVONIMIR, Bockovac
  • Operacija 6.1.1. – OPG BELOŠEVIĆ DAVID, Čamagajevci
 • Operacija 6.2.1. – OPG DORKIĆ DARKO, Marijanci
 • Operacija 6.3.1. – OPG HLAVSA ŽELJKO, Brezovica
  • Operacija 6.3.1. – OPG MATKOVIĆ ŽELJKO, Donji Miholjac
  • Operacija 6.3.1. – OPG RAJNINGER MATIJA, Viljevo
  • Operacija 6.3.1. – OPG GENDA MARIJAN, Krčenik
  • Operacija 6.3.1. – OPG JURMAN IVA, Donji Miholjac
  • Operacija 6.3.1. – OPG JURMAN NENAD, Golinci
  •  
  • Operacija 6.3.1. LAG KARAŠICA – OPG DORKIĆ DARKO, Marijanci
  • Operacija 6.3.1. LAG KARAŠICA – OPG PEIĆ ALEN, Lacići
  • Operacija 6.3.1. LAG KARAŠICA – OPG PEJIN KREŠIMIR, Sveti Đurađ
 • Mjera M07 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 7.1.1. – GRAD DONJI MIHOLJAC
 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA MARIJANCI
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA MARIJANCI
  • Operacija 7.4.1. – GRAD DONJI MIHOLJAC
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA TRNAVA
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
  • Operacija 7.4.1. – DVD PUNITOVCI
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA VILJEVO
  • Operacija 7.4.1. – GRAD DONJI MIHOLJAC

Konkurentnost i kohezija

 • Tijekom 2018. godine radilo se na provedbi projekta pod nazivom „Kulturna baština Prandau – Mailath“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Prijavitelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri su Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca. Projektom će se izraditi cjelovita dokumentacija za realizaciju integriranog projekta. Integrirani projekt predstavlja obnovu  kulturne  baštine  Grada  Donjeg  Miholjca, kao  Kompleks  dvorca  Mailath i  Kulturno-povijesna  cjelina  grada  Donjeg Miholjca.

Obnovom  će  se stvoriti uvjeti  za  povećanje  broja  posjetitelja  te  direktno  utjecati  na povećanje  zapošljavanja  u turističkom  i  gospodarskom sektoru te iskoristiti  potencijale  kulturne  baštine  kroz  primjenu  znanstvenih  metoda. Vrijednost projekta iznosi 1.965.800,00 kn. Trajanje projekta: rujan 2017. do rujan 2018. godine. MPC LRA provodi kompletni projekt za Grad Donji Miholjac. Krajem prosinca je od SAFU-a stiglo odobrenje o završetku projekta bez financijskih korekcija.

 • Tijekom 2018 godine radilo se na provedbi projekta pod nazivom „BicYcle PATH that connects Mailath castle and Siklos fortress“ – BYPATH u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., Prioritet 2. Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti, Komponenta 2.1.1. Biciklističke staze. Potpisan je Ugovor o provedbi projekta izneđu Grada Donjeg Miholjca i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU“. Prijavitelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri su Grad Siklos i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca. MPC LRA je sudjelovao u izradi  i trenutno u provedbi projekta. Glavne projektne aktivnosti na hrvatskoj strani su izgradnja biciklističke staze u Donjem Miholjcu u ulici Ljudevita Gaja i uzduž državne ceste D53 do granice s Republikom Mađarskom te opremanje staze s raznim sadržajima, edukacija bike vodiča, kupnja bicikala i održavanje Cycle Art festivala. Na mađarskoj strani, glavna aktivnost je rekonstrukcija biciklističke staze između grada Harkany i Siklos i biciklističkog parka u gradu Siklos uz koje će se provesti ostale projektne aktivnosti. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta koji će trajati 12 mjeseci iznosi 958.182,59 eura. EU sufinanciranje za hrvatske partnere iznosi 85%, a za mađarske 100%. Cilj projekta je da se biciklističkom stazom povežu dva grada, odnosno dvorac Mailath i park u Donjem Miholjcu i tvrđava u gradu Siklos te da se time promovira i oživi prirodna i kulturna baština i razvija turizam s obje strane rijeke Drave. Trajanje projekta: rujan 2017. do prosinac 2018. godine.
 • Tijekom 2018. godine radilo se i na provedbi projekta pod nazivom BIT NET – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini“ u sklopu EFRD programa sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. Prijavitelj projekta je Grad Valpovo, a partneri na projektu su Valpovački poduzetnički centar, Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Poduzetnički inkubator OSVIT. Vrijednost projekta je 1.581.329,04 EUR. MPC LRA sudjeluje u provedbi projekta. Trajanje projekta: veljača 2017. do ožujka 2019. godine.
 • „MPC SINERGIJA za razvoja poduzetništva“ projekt započeo 06.05.2018. godine i traje 18 mjeseci. Ugovor potpisan sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i HAMAG BICRO. Visina projekta je 248.923,48 kn, od čega je 85% bespovratno.
 • Od rujna 2018. godine MPC je uključen u pilot projekt „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“ kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). MPC se nalazi među 59 od ukupno 169 potpornih institucija koje su se prijavile na javni poziv koji će sudjelovati u Mreži PPI-a. Projekt je vrijedan 7.012.151,61  kuna, a njegov glavni cilj je uspostava mreže poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj te razvoj standardiziranih usluga, kako bi u svim dijelovima Hrvatske imali na raspolaganju jednake te što kvalitetnije i usko specijalizirane usluge.
 • Tijekom 2018. godine prijavljeno je za potrebe JLS-a 5 projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
2017. godina

Mjera M04 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 4.1.1. – OPG VRAPČENJAK GORANKA, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.1. – HOBOĐ poljoprivredni obrt, vl. Dario Kinjerovac, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.1. – OPG LISEC MARIN, Magadenovac
  • Operacija 4.1.1. – CRET PROIZVODNJA d.o.o., Viljevo
  • Operacija 4.1.2. – ČERBA, poljoprivredni obrt, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.2. – OPG LISEC MARIN, Magadenovac
  • Operacija 4.1.2. – ČERBA, poljoprivredni obrt, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.2. – CRET PROIZVODNJA d.o.o., Viljevo

Mjera M06 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 6.1.1. – „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – OPG GRGIĆ BORNA, Viljevo
  • Operacija 6.1.1. – „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – JOSIP DUKMENIĆ, Kunišinci
  • Operacija 6.1.1. – „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – OPG FEKETE BRANIMIR, Cret Viljevski
  • Operacija 6.1.1. – „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – DARKO BELIR, Trnava
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG JOO ZLATKO, P. Moslavina
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG STANKOVIĆ MARIJA, Sveti Đurađ
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG ŽUPAN ZVONKO, Krčenik
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG GRGIČEVIĆ IVAN, Kapelna
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG VRKIĆ IVICA, Krčenik
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG GUBA DARIO, Sveti Đurađ
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – PANČIĆ BRANKO, Golinci
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG OPANČAR JELENA, P. Podgajci
 • Operacija 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG BERTIĆ MIRKO, Ivanovo

Mjera M07 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 7.1.1. – OPĆINA VIŠKOVCI
  • Operacija 7.1.1. – GRAD DONJI MIHOLJAC
 • prijava projekata na natječaj
  • Operacija 7.4.1. – DVD MARIJANCI
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA MARIJANCI
  • Operacija 7.4.1. – DVD PUNITOVCI
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA PUNITOVCI
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA VIŠKOVCI
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA TRNAVA
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA VILJEVO
  • Operacija 7.4.1. – GRAD DONJI MIHOLJAC
  • Operacija 7.4.1. – OPĆINA MAGADENOVAC

 

Konkurentnost i kohezija

 • Od rujna 2017. godine traje provedba projekta pod nazivom „Kulturna baština Prandau – Mailath“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Prijavitelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri su Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca. Projektom će se izraditi cjelovita dokumentacija za realizaciju integriranog projekta. Integrirani projekt predstavlja obnovu kulturne  baštine  Grada  Donjeg  Miholjca, kao  Kompleks  dvorca  Mailath i  Kulturno-povijesna  cjelina  grada  Donjeg Miholjca.

Obnovom  će  se stvoriti uvjeti  za  povećanje  broja  posjetitelja  te  direktno  utjecati  na povećanje  zapošljavanja  u turističkom  i  gospodarskom sektoru te iskoristiti  potencijale  kulturne  baštine  kroz  primjenu  znanstvenih  metoda. Vrijednost projekta iznosi 1.965.800,00 kn. MPC LRA provodi kompletni projekt za Grad Donji Miholjac.

 • Od rujna 2017. traje provedba projekta pod nazivom „BicYcle PATH that connects Mailath castle and Siklos fortress“ – BYPATH u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., Prioritet 2. Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti, Komponenta 2.1.1. Biciklističke staze. Potpisan je Ugovor o provedbi projekta izneđu Grada Donjeg Miholjca i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU“. Prijavitelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri su Grad Siklos i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca. MPC LRA je sudjelovao u izradi i trenutno u provedbi projekta. Glavne projektne aktivnosti na hrvatskoj strani su izgradnja biciklističke staze u Donjem Miholjcu u ulici Ljudevita Gaja i uzduž državne ceste D53 do granice s Republikom Mađarskom te opremanje staze s raznim sadržajima, edukacija bike vodiča, kupnja bicikala i održavanje Cycle Art festivala. Na mađarskoj strani, glavna aktivnost je rekonstrukcija biciklističke staze između grada Harkany i Siklos i biciklističkog parka u gradu Siklos uz koje će se provesti ostale projektne aktivnosti. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta koji će trajati 12 mjeseci iznosi 958.182,59 eura. EU sufinanciranje za hrvatske partnere iznosi 85%, a za mađarske 100%. Cilj projekta je da se biciklističkom stazom povežu dva grada, odnosno dvorac Mailath i park u Donjem Miholjcu i tvrđava u gradu Siklos te da se time promovira i oživi prirodna i kulturna baština i razvija turizam s obje strane rijeke Drave.
 • U kolovozu 2017. godine potpisan je Ugovor o provedbi projekta pod nazivom BIT NET – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini“ u sklopu EFRD programa sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. Prijavitelj projekta je Grad Valpovo, a partneri na projektu su Valpovački poduzetnički centar, Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Poduzetnički inkubator OSVIT. Vrijednost projekta je 1.581.329,04 EUR. MPC LRA sudjeluje u provedbi projekta.
 • Tijekom 2017. godine prijavljeno je 3 projekta JLS i MPC LRA na natječaj Fonda za sufinanciranje EU projekata.
2016. godina

Mjera M04 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u izgradnju plastenika i nabavu polj. opreme“, BRKIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT, Donji Miholjac – provedba projekta
 • Operacija 4.1.1. – „Podizanje višegodišnjeg nasada lijeske i nabava traktora, poljoprivredne opreme i gospodarskog vozila“, OPG VRAPČENJAK GORANKA, Donji Miholjac – prijava na natječaj
 • Operacija 4.1.2. – „Ulaganje u nabavu prikolice za razbacivanje stajnjaka“, Farma Salaš d.o.o., Marijanci – prijava na natječaj

Mjera M06 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

– provedba projekata

 • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

– OPG VIDUKA ELVIRA, Donji Miholjac

 • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

– OPG ŠVERER ERIK, P. Moslavina

 • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

– OPG TURKALJ ALAN, Čačinci

 • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

– OPG RAŠIĆ MILICA, Višnjevac

 • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

– OPG PAVIN ZLATICA

–  prijava projekata na natječaj

 • Operacija 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – OPG GRGIĆ BORNA
 • Operacija 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – JOSIP DUKMENIĆ
 • Operacija 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – IVAN ŽIVKOVIĆ

Mjera M07 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

–  provedba projekata, podnošenje Zahtjeva za isplatu, isplata sredstava

 • Operacija 7.1.1. – „Izrada Lokalne razvojne strategije“, Općina Podravska Moslavina
 • Operacija 7.1.1. – „Izrada Lokalne razvojne strategije“, Općina Magadenovac
 • Operacija 7.1.1. – „Izrada Lokalne razvojne strategije“, Općina Marijanci
 • Operacija 7.1.1. – „Izrada Lokalne razvojne strategije“, Općina Trnava
 • Operacija 7.1.1. – „Izrada Lokalne razvojne strategije“, Općina Petlovac

–  prijava projekata na natječaj

 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Popovo“, Općina Magadenovac
 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-3 na području Općine Marijanci“, Općina Marijanci
 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – Gezinci“, Općina Podravska Moslavina
 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u KO Trnava“, Općina Trnava
 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – LC – M-15“, Grad Donji Miholjac
 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija ceste u ulici Slavka Prančevića u Viškovcima“, Općina Viškovci
 • Operacija 7.2.2. – „Rekonstrukcija pristupne ceste groblju s parkiralištem u Punitovcima “, Općina Punitovci

U ožujku 2016. godine MPC je radio na prijavi projekta pod nazivom „Kulturna baština Prandau – Mailath“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Prijavitelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri su Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca. Projektom će se izraditi cjelovita dokumentacija za realizaciju integriranog projekta. Integrirani projekt predstavlja obnovu  kulturne  baštine  Grada  Donjeg  Miholjca, kao  Kompleks  dvorca  Mailath i  Kulturno-povijesna  cjelina  grada  Donjeg Miholjca.

Obnovom  će  se stvoriti uvjeti  za  povećanje  broja  posjetitelja  te  direktno  utjecati  na povećanje  zapošljavanja  u turističkom  i  gospodarskom sektoru te iskoristiti  potencijale  kulturne  baštine  kroz  primjenu  znanstvenih  metoda. Vrijednost projekta iznosi 1.965.800,00 kn.

U svibnju 2016. godine MPC je radio na prijavi projekta pod nazivom „BicYcle PATH that connects Mailath castle and Siklos fortress“ – BYPATH u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., Prioritet 2. Održivo korištenje prirodnih i kulturnih vrijednosti, Komponenta 2.1.1. Biciklističke staze. Prijavitelj projekta je Grad Donji Miholjac, a partneri su Grad Siklos i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca. Glavne projektne aktivnosti na hrvatskoj strani su izgradnja biciklističke staze u Donjem Miholjcu u ulici Ljudevita Gaja i uzduž državne ceste D53 do granice s Republikom Mađarskom te opremanje staze s raznim sadržajima, edukacija bike vodiča, kupnja bicikala i održavanje Cycle Art festivala. Na mađarskoj strani, glavna aktivnost je rekonstrukcija biciklističke staze između grada Harkany i Siklos i biciklističkog parka u gradu Siklos uz koje će se provesti ostale projektne aktivnosti. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta koji će trajati 12 mjeseci iznosi 958.182,59 eura. EU sufinanciranje za hrvatske partnere iznosi 85%, a za mađarske 100%. Cilj projekta je da se biciklističkom stazom povežu dva grada, odnosno dvorac Mailath i park u Donjem Miholjcu i tvrđava u gradu Siklos te da se time promovira i oživi prirodna i kulturna baština i razvija turizam s obje strane rijeke Drave.

Također je u svibnju 2016. godine MPC radio na prijavi projekta pod nazivom „I-DARE – Development of dual training and introduction of tertiary systems in the field of mechanical engineering and electrical engineering professions“ u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Prijavitelj projekta je Gospodarska komora Pecs – Baranya, a partneri su TERA Tehnopolis, VIDRA – Virovitička razvojna agencija, Baranjska županija, a suradničke organizacije su Poduzetnički inkubator OSVIT, Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Valpovački poduzetnički centar. Vrijednost projekta je 245.615,21 EUR.

Krajem prosinca 2016. godine je MPC radio i na prijavi projekta pod nazivom BIT NET – umrežavanjem do razvoja poduzetništva u Valpovštini i Miholjštini“ u sklopu EFRD programa. Prijavitelj projekta je Grad Valpovo, a partneri na projektu su Valpovački poduzetnički centar, Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. i Poduzetnički inkubator OSVIT. Vrijednost projekta je 1.581.329,04 EUR.

2015. godina
 • Mjera M04 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu kombajna“, OPG SKENDER ANDREJAS, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu gospodarskog vozila“, OPG OVŽETSKI KRISTIJAN, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu traktora“, OPG GAŠPARIĆ BOŽIDAR, Lacići
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu i modernizaciju poljoprivredne mehanizacije i opreme“, OPG ŠIMARA MARKO, P. Moslavina
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u poboljšanje kvalitete polj. zemljišta u svrhu polj. proizvodnje i nabava polj. opreme“, OPG BOŠNJAK LINO, Lacići
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu polj. opreme“, OPG BOŠNJAK NEDJELJKO, Lacići
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u izgradnju plastenika i nabavu polj. opreme“, BRKIĆ POLJOPRIVREDNI OBRT, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu polj. opreme“, OPG GUMBAS VID, Veliškovci
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu polj. opreme“, Poljoprivrednik Duvnjak Ljubiša, Donji Miholjac
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu mikser prikolice“, Farma Salaš d.o.o., Marijanci
  • Operacija 4.1.1. – „Ulaganje u nabavu polj. opreme“, OPG MALARIĆ SREĆKO, Veliškovci
  • Operacija 4.1.2. – „Ulaganje u nabavu teleskopskog utovarivača“, Farma Salaš d.o.o., Marijanci
  • Operacija 4.1.2. – „Ulaganje u nabavu prikolice za razbacivanje stajnjaka“, Farma Salaš d.o.o., Marijanci
 • Mjera M06 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
  • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG VIDUKA ELVIRA, Donji Miholjac
  • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG ŠVERER ERIK, P. Moslavina
  • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG TURKALJ ALAN, Čačinci
  • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG RAŠIĆ MILICA, Višnjevac
  • Operacija 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – OPG PAVIN ZLATICA

Početkom godine izrađen je projekt  RESPECT – Povjerenjem do socijalnog dijaloga – koji se provodio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „Jačanje socijalnog dijaloga – faza II“  Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“2007. – 2013. koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Općina Magadenovac. Projekt je odobren i u tijeku je njegova implementacija.

Početkom godine izrađen je projekt – CONCORDIA – Slogom do uspjeha – Shema dodjele bespovratnih sredstava – Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju – komponenta B – Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. – Europski socijalni fond – Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt je izrađen u suradnji s Općinom Podravska Moslavina koja je bila prijavljena kao partner na projektu. Iako je projekt dobro ocijenjen na evaluaciji, projekt nije odobren zbog nedostatka financijskih sredstava.

Početkom godine izrađen je i projekt– E-LIFE – Učinkovito osposobljavanje osoba u nepovoljnom položaju – Shema dodjele bespovratnih sredstava – Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju – komponenta A – Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. – Europski socijalni fond – Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt je izrađen u suradnji s Poduzetničkim inkubatorom OSVIT gdje je MPC bio partner na projektu. Iako je projekt dobro ocijenjen, projekt nije odobren zbog nedostatka financijskih sredstava.

2014. godina
 • OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013. – Shema dodjele besprovatnih sredstava za poslovnu infrastrukturu – Izrada Studije izvodljivosti i Cost benefit analize, kompletiranje dokumentacije i prijavnog obrasca za projekt „Janjevci“
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Magadenovac – provedba projekta,
 • podnošenje Zahtjeva za isplatu
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Podravska Moslavina– provedba projekta, podnošenje Zahtjeva za isplatu i isplata IPARD sredstava
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Trnava– provedba projekta, podnošenje Zahtjeva za isplatu
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Petlovac– provedba projekta, podnošenje Zahtjeva za isplatu
 • Mjera 302, IPARD program – OPG DORKIĆ DARKO, Marijanci – provedba projekta, podnošenje Zahtjeva za isplatu i isplata IPARD sredstava
 • Mjera 101, IPARD program – Farma Salaš d.o.o., Marijanci – provedba projekta, podnošenje Zahtjeva za isplatu
2013. godina
 • IPA III c Projekt „DORIBIS“ – izrada Studije izvodljivosti s Cost benefit analizom, izrada natječajne dokumentacije i prijava na natječaj za izgradnju nove zgrade Poduzetničkog inkubatora „Osvit“ Donji Miholjac
 • IPARD program Mjera 101 – prijava za natječaj za tvrtku „Farma Salaš“, Marijanci
 • IPARD program Mjera 101 – prijava za natječaj za OPG Šimo Miličić, Radikovci
 • IPARD program Mjera 101 – prijava za natječaj za OPG Stjepan Matijević, Donji Miholjac
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Magadenovac – provedba javne nabave za izvođače radova, sastavljanje dosjea izvođača radova
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Podravska Moslavina– provedba javne nabave za izvođače radova, sastavljanje dosjea izvođača radova
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Trnava– provedba javne nabave za izvođače radova, sastavljanje dosjea izvođača radova
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Petlovac– provedba javne nabave za izvođače radova, sastavljanje dosjea izvođača radova
 • pružanje stručne pomoći provođenja postupka javne nabave (PRAG) za odabir izvođača radova u sklopu projekta IPARD 301 za općine Semeljci i Jagodnjak
2012. godina
 • pružanje stručne pomoći provođenja postupka javne nabave (PRAG) za odabir izvođača radova u sklopu projekta IPARD 301 za općine Viljevo i Semeljci
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Magadenovac – izrada investicijske studije, tender dosjea za javnu nabavu te natječajne dokumentacije
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Podravska Moslavina– izrada investicijske studije, tender dosjea za javnu nabavu te natječajne dokumentacije
 • 3. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- Općina Trnava– izrada investicijske studije, tender dosjea za javnu nabavu te natječajne dokumentacije
 • natječaj IPARD programa Mjera 101 – djelatnici MPC-a rade na izradi dokumentacije za natječaj za tvrtku „Farma Salaš“, Marijanci
2011. godina
 • 1. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- za 3 općine (Općina Magadenovac, Podravska Moslavina i Trnava) izrada investicijske studije, tender dosjea za javnu nabavu te natječajne dokumentacije, provođenje postupka javne nabave, izrada Dosjea ugovora, vođenje projekta, završno izvješće, isplaćena sredstva.
 • 2. krug natječaja IPARD programa Mjera 301- za Općinu Marijanci izrada investicijske studije, tender dosjea za javnu nabavu te natječajne dokumentacije, provođenje postupka javne nabave, izrada Dosjea ugovora, vođenje projekta, završno izvješće, isplaćena sredstva.
 • 1. krug natječaja IPARD programa Mjera 302 –izrada investicijske studije te natječajne dokumentacije, projekt proveden, završno izvješće.
 • IPA III c Projekt – priprema natječajne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave uz tehničku pomoć konzultanata
 • IPA CBC HR-SR projekt prekogranične suradnje – Projekt „Youth Entrepreneurial Spirit“ – YES, aplikant 1 projekta – Regionalna razvojna agencija Bačka, Novi Sad, Srbija, aplikant 2 projekta – MPC LRA
2010. godina
 • 3 kruga natječaja IPARD programa Mjera 101 i 103 – djelatnici MPC-a radili su na izradi dokumentacije za natječaj za potencijalne korisnike
 • IPA III c projekt „Tehnička pomoć za provedbu sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“ – tehnička pomoć za prijavu na natječaj IPA III c projekt „Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci“ i provedbu projekta – projekt odobren i proveden
 • IPA III c projekt „Nastavak izgradnje infrastrukture u Industrijskoj zoni Janjevci“, Grad Donji Miholjac je aplikant projekta, a MPC partner – projekt odobren i proveden
2009. godina
 • 4. krug natječaja SAPARD – djelatnici MPC-a surađivali su sa Zadrugom za računovodstvene i savjetodavne usluge MARČIK iz Osijeka na izradi dokumentacije za 4. krug natječaja SAPARD za tvrtku:
 • RURIS d.o.o. Županja
 • IPA III c projekt „Nastavak izgradnje infrastrukture u Indrustrijskoj zoni Janjevci“, Grad Donji Miholjac je aplikant projekta, a MPC partner – projekt nije odobren
 • IPA CBC HR-SR, prekogranična suradnja, „Razvoj poslovnih zona na području Dunavskog bazena“ –  Grad Donji Miholjac i MPC su nositelji projekta, a partneri su bili APIU Zagreb, VIP Novi Sad  i Opština Bačka Topola – projekt nije odobren
2006. godina
 • INTERREG IIIa  CRO-HU- izrada i prijava projekta “Drava Bike Tour” – projekt odobren i proveden
 • CARDS 2004 Project – Project BRI – izrada dokumentacije za prijavu projekta “Building of communal infrastructure Industrial Zone” – projekt nije odobren
Skip to content