Studije i programiStarije

Preporučeni sadržaj poslovnog plana

PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI Podaci o investitoru Podaci o investiciji ANALIZA TRŽIŠTA Procjena ponude i

Dokumentacija

Dokumentacija koja je potrebna u većini banaka pri traženju kredita (poduzetnici i jedinice lokalne i regionalne

Investicijski program

“PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA” SAŽETAK ULAGANJA 1.        INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU 2.        PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA