O nama

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 160/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

 

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija, te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

Naš tim Vam pruža različite i sveobuhvatne poslovne usluge, savjete i konzultacije:

 • stručna ili konzultantska pomoć i usluge u poduzetništvu
 • kreditno savjetovanje
 • pronalaženje slobodnog investicijskog kapitala
  i poslovna suradnja i partnerstvo
 • usluge istraživanja tržišta i marketinga za poduzetništvo
 • izrada poduzetničkih projekata i elaborata za kredite
 • organizacija seminara za poduzetništvo i poduzetnike
 • organizacija stručnog osposobljavanja i cjeloživotnog obrazovanja u poduzetništvu
 • organiziranju drugih gospodarskih subjekata i potpornih institucija (obrta, trgovačkih društava, zadruga, učeničkih zadruga, poduzetničkih inkubatora)
 • sudjelovanje u organizaciji sajmova poduzetništva
 • izrada studija i programa za jedinice regionalne i lokalne samouprave
 • izrada programa razvoja lokalnih samouprava
 • besplatne informacije o projektima i programima u poduzetništvu
 • stvaranje i upravljanje  poslovnim zonama.
 • koordinacija i pomoć pri apliciranju projekata za EU fondove.
 • pisanje projektnih prijedloga za EU fondove.
 • stvaranje pozitivne klime za ulaganje.
 • upravljanje projektima financiranim iz EU fondova.
 • privlačenje stranih direktnih investicija.
 • koordinacija poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini

Pogledajte i naše reference.

Skip to content