Stručni tim

DIREKTORICA:

ANELA ŠOVAGOVIĆ, mag.oec.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: direktor.mpcmiholjac@gmail.com

SAVJETNICI I STRUČNI SURADNICI:

IVANA ALŠIĆ, dipl.oec.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

MONIKA FEKETE mag.math.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

ELIZABETA MILIČIĆ, dipl.oec.
telefon: 031 63 09 44
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

MATEA HRUPAČKI, mag.oec.
telefon: 031 63 09 44
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR

Lokalna razvojna agencija d.o.o.

Trg Ante Starčevića 1, 31 540 Donji Miholjac

MB: 1698656
OIB: 20354292894
Telefon 031 63 09 44
Telefax: 031 63 09 43
web: www.mpc-miholjac.hr
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

Facebook: https://hr-hr.facebook.com/mpc.miholjac/

Skip to content