Stručni tim

DIREKTORICA:

ANELA ŠOVAGOVIĆ, dipl.oec.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

SAVJETNICI:

VALENT POSLON iur.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: valent.poslon@gmail.com

IVANA ALŠIĆ, dipl.oec.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

MONIKA FEKETE mag.math.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

ELIZABETA MILIČIĆ, dipl.oec.
telefon: 031 63 09 44
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

GABRIJELA KNEŽEVIĆ, dipl.oec.
telefon: 031 63 09 45
telefax: 031 63 09 43
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR

Lokalna razvojna agencija d.o.o.

DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 1/1

MB: 1698656
OIB: 20354292894
Telefon 031 63 09 44
Telefax: 031 63 09 43.
web: www.mpc-miholjac.hr
e-mail: mpc.miholjac@gmail.com

Skip to content