OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Published by MPC LRA on

Grad Donji Miholjac objavio je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca, na području katastarskih općina Donji Miholjac i Rakitovica, KLASA: 320-01/23-01/04, URBROJ: 2158-5-01-23-8 od 07. lipnja 2023.godine.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Donjeg Miholjca na području katastarskih općina Donji Miholjac i
Rakitovica koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Donji Miholjac predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.

Prihvatljivi prijavitelji na javni natječaj za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka
za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih
javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog
zemljišta.

Prijavitelji na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene za svaku katastarsku česticu /
PTC za koju podnose ponudu na žiro račun Grada Donjeg Miholjca IBAN broj:
HR7823400091808600006, model broj: HR68, poziv na broj primatelja: 7811 – OIB, te opis
plaćanja: “uplata jamčevine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske“ .

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Donji Miholjac predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od
dvadeset i pet (25) godina za trajne nasade s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, odnosno
na rok od petnaest (15) godina za ostale vrste proizvodnje s mogućnošću produljenja za isto
razdoblje.

Broj i površina katastarskih čestica koje su obuhvaćene ovim natječajem:

  • kč.br. 2985, k.o. Donji Miholjac, površina 61,0003 ha
  • kč.br. 3114, k.o. Donji Miholjac, površina 62,9444 ha
  • kč.br. 3116, k.o. Donji Miholjac, površina 52,7642 ha
  • kč.br. 958, k.o. Rakitovica, površina 101,8648 ha

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu  Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Donjeg Miholjca.

Više informacija o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji za prijavu pogledajte ovdje.


Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content