Osječko-baranjska županija je na svojoj službenoj stranici objavila Javni poziv za sufinanciranje nabave osobne i skupne zaštitne opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za sufinanciranje nabave osobne i skupne zaštitne opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.

Temeljem Javnog poziva sufinancirat će se nabava osobne i skupne zaštitne opreme (vatrogasna odijela, kacige, čizme i rukavice za gašenje požara otvorenog prostora ili požara objekta, zaštitni vatrogasni opasač, oprema za zaštitu organa za disanje i slična potrošna vatrogasna oprema), te ostale vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, crpke, agregati, svjetiljke, komunikacijska oprema i slična potrošna vatrogasna oprema) u svrhu povećanja operativnosti i zaštite dobrovoljnih vatrogasaca tijekom obavljanja vatrogasne djelatnosti.

Prijavu za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti
dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju dobrovoljna vatrogasna društva koja su dostavila potrebna izvješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu i koja nemaju dugovanja prema Osječko-baranjskoj županiji te pod uvjetom da su jedinice lokalne samouprave osigurale sufinanciranje namjene za koju podnose prijavu.

Za sufinanciranje nabave osobne i skupne zaštitne opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava
koja su predmet ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva u iznosu 26.544,00 eura, a najveći
mogući iznos potpore je 1.327,00 eura.

Prijave na Javni poziv se mogu podnijeti u razdoblju od 1. do 15. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content