Objavljen natječaj Programa ruralnog razvoja – 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je u Narodnim novinama 100/16  objavila Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Prihvatljivi korisnici su Jedinice lokalne samouprave,

Prihvatljivi troškovi su građenje (gradnja novih/rekonstrukcija postojećih) i/ili opremanje nerazvrstanih cesta (u naselju s najviše 5 000 stanovnika).

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 30.000 – 1.000.000 EUR-a

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Sve detaljnije informacije o natječaju možete dobiti u uredu Miholjačkog poduzetničkog centra, na e-mail mpc.miholjac@gmail.com ili na brojeve telefona 031/630-944 ili 031/630-945.