Prijavljen projekt na prekogranični program Interreg V-A

Published by MPC LRA on

Grad Donji Miholjac, kao vodeći partner, je 31. svibnja 2016. godine u suradnji s partnerima – Grad Siklos i Turistička zajednica Grada Donjeg Miholjca, prijavio projekt “BicYcle PATH that connects Mailath castle and Siklos fortress” u okviru Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Glavne projektne aktivnosti na hrvatskoj strani su izgradnja biciklističke staze u Donjem Miholjcu u ulici Ljudevita Gaja i uzduž državne ceste D53 do granice s Republikom Mađarskom te opremanje staze s raznim sadržajima, edukacija bike vodiča, kupnja bicikala i održavanje Cycle Art festivala.

Na mađarskoj strani, glavna aktivnost je rekonstrukcija biciklističke staze između grada Harkany i Siklos i biciklističkog parka u gradu Siklos uz koje će se provesti ostale projektne aktivnosti.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta koji će trajati 12 mjeseci iznosi 958.182,59 eura. EU sufinanciranje za hrvatske partnere iznosi 85%, a za mađarske 100%.

Na kompletiranju opsežne dokumentacije i prijavi projektnog prijedloga na natječaj, radili su djelatnici Miholjačkog poduzetničkog centra u suradnji sa svim partnerima na projektu.

Cilj projekta je da se biciklističkom stazom povežu dva grada, odnosno dvorac Mailath i park u Donjem Miholjcu i tvrđava u gradu Siklos te da se time promovira i oživi prirodna i kulturna baština i razvija turizam s obje strane rijeke Drave.

 


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content