Posjeta Poduzetničkom centru Pakrac

Predstavnici Miholjačkog poduzetničkog centra, Poduzetničkog inkubatora “Osvit” Donji Miholjac i općine Magadenovac posjetili su Poduzetnički centar Pakrac s ciljem predstavljanja ostvarenih postignuća spomenute ustanove.

Uz pratnju direktorice Poduzetničkog centra Pakrac Vide Iličić Miholjčani su obišli poduzetnički inkubator i njegove stanare te se upoznali s načinom rada i iskustvima mladih poduzetnika. Direktorica je predstavila i ostvarenja Poduzetničkog centra Pakrac, posebice EU projekte iz programa Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).