PRIPREME ZA IPARD

Za pripremu dokumentacije za novi natječaj za Mjeru 301 iz Programa IPARD ostaje još 18 dana. U Miholjačkom poduzetničkom centru Lokalnoj razvojnoj agenciji u tijeku su pripreme za 5 novih projekata koje će nominirati jedinice lokalne samouprave. Najveći interes je za rekonstrukciju i izgradnju lokalnih nerazvrstanih cesta. Nesumnjivo je da je ova agencija najuspješnija u pripremama projekata za ovu mjeru u Slavoniji. Tako je do sada odobreno četiri projekta za koje su sklopljeni memorandumi o razumijevanju, ali i ugovori o odobrenju projekata iz IPARD programa.