Prodaja jedne hale u Zoni

Gradsko vijeće prihvatilo je procjenu nekretnina s kojima raspolaže Poduzetnički inkubator “Osvit” u Donjem Miholjcu. Vrijednost nekretnina procjenjena je od sudskog vještaka na 14.961.099 kuna. Radi se o nekretninama koje imaju ukupnu bruto površinu izgrađenih objekata od 9.692.06 m2. Dio ovih nekretnina (cca 4.000 m2) priprema se za prodaju na tržištu i bit će ponuđene poduzetnicima, dok će se sredstva od prodaje uložiti u uređenje prostora poduzetničkog inkubatora i za razvoj gospodarstva.