Uvođenje ISO 9001:2008

Miholjački poduzetnički centar provodi postupak za certificiranje poduzetničkog centra sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008 na sljedeće osnovne djelatnosti:
Poslovno savjetovanje i pružanje stručnih usluga poduzetnicima i jedinicama lokalne samouprave
Za sve procese u poslovanju odredit će se kriteriji i metode potrebni za učinkovito odvijanje i upravljanje tim procesima, osigurati dostupnost potrebnih resursa i informacija nužnih za potporu pri provođenju i nadziranju tih procesa. U redovitom procesu će se nadzirati mjere te provoditi postupci za ostvarivanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje tih procesa. Nakon obuke djelatnika za ove procese pristupi će se certifikaciji od strane ovlaštene ustanove.