Regulacija Karašice

U ponedjeljeak će Hrvatske vode u Donjem Miholjcu predstaviti studiju uređenja režima sliva rijeke Karašice. Ova studija analizira mogućnosti povečanja vodne mase u koritu rijeke Karašice, a koja bi trebala imati višestruki učinak na ekologiju kao i na mogućnost korištenja vode u gospodarske svrhe. Naravno da je prvenstveno u vidu mogućnost korištenja voda rijeke za navodnjavanje oraničnih povrća. O značaju ovog pothvata bit će rijeći na prezentaciji koja će se održati u dvorcu Mailath s početkom u 12,00 sati.