Izrada strategije Grada

Izrada Programa ukupnog razvoja grada Donjeg Miholjca povjerena je lokalnoj razvojnoj agenciji Miholjački poduzetnički centar. Na sastanku, koji je održan 15. listopada 2009. godine, izložene su procedure izrade ovog strateškog dokumenta. Nazočnost šezdesetak predstavnika privatnog i javnog sektora pokazala je da izrada ovog dokumenta već sada pobuđuje veliki interes. Do 24. listopada otvoren je postupak za predlaganje kandidata u Gradski partnerski tim kao i u Stručne akcijske grupe.