SAPARD

Published by MPC LRA on

SAPARD Ravnateljstvu za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: SAPARD Agencija) dodjeljena je nacionalna akreditacija za provedbu Mjere 1 i Mjere 2 SAPARD Programa (Plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2005-2006.). Predmetnu akreditaciju dodijelio je Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje donošenjem Odluke (klasa: 910-01//06-01789, urbroj: 513-05-06/-5 od 30. ožujka 2006. godine) na temelju pozitivnog mišljenja vanjskih revizora i kontinuiranog praćenja uspostavljanja administrativnih i operativnih procedura u SAPARD Agenciji.

Link: http://www.mps.hr/projekti/projekt.asp?PID=42

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content