E-savjetovanje nacrta Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1.

Putem portala e-savjetovanja, od 7. svibnja 2021. godine za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje Read more…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavilo Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta koji je otvoren od 5. svibnja 2021. godine. Predmet javnog poziva je sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta. Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu za neposredno sufinanciranjegradnje reciklažnih dvorišta mogu ostvariti isključivo Read more…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavila Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme koji je otvoren od 05.05.2021. godine. Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenjesustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanjakomunalnog otpada. Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Read more…

Objavljen natječaj za 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 07. svibnja 2021. godine, natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva iz Programa Read more…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 28.4.2021. godine objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, tzv. divlja odlagališta. Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje te stvorili preduvjeti za Read more…

Natječaj za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, vrijedan 20 milijuna kuna.   Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti SOPG/OPG  upisan u Upisnik poljoprivrednika/ Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od Read more…

Besplatna radionica Održivi razvoj: zelena javna nabava, klimatski izazovi i učinkovitost

Centar za poduzetništvo kao poduzetnička potporna institucija okviru projekta „ARIJA – Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja kroz pružanje visokokvalitetnih poslovnih usluga“, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 organizira radionicu na temu: ODRŽIVI RAZVOJ: zelena javna nabava, klimatski izazovi i učinkovitost koja će se održati u Read more…

E-savjetovanje Nacrta natječaja za 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Putem portala e-savjetovanja, za javnu raspravu dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi Read more…

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” Sredstva Poziva dostupna su temeljem novog instrumenta Europske unije Read more…

Skip to content