Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga na području Grada Donjeg Miholjca za 2023. godinu

Published by MPC LRA on

Grad Donji Miholjac je na svojoj službenoj stranici objavio Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga na području grada.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga od interesa za opće dobro na području Grada Donjeg Miholjca.

Jednokratne aktivnosti udruga u smislu ovog Javnog poziva su jednodnevne i višednevne manifestacije, jačanje kapaciteta udruga te edukacije.

Prijavu za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga na Javni poziv može podnijeti udruga
koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija
 • moraju uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i
  proračunu Grada Donjeg Miholjca
 • moraju uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz
  proračuna Grada Donjeg Miholjca
 • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne
  vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Za financiranje jednokratnih aktivnosti koja su predmet ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva u iznosu od 2.654,46 eura.

Rok za podnošenje prijave za financiranje jednokratnih aktivnosti je od 01. ožujka do 31. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content