Osječko-baranjska županija je na svojoj službenoj stranici objavila Javni poziv na dodjelu potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica za mliječne pasmine na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu poljoprivrednicima za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine za proizvodnju mlijeka na području Osječko-baranjske županije.

Potpora se odobrava za troškove uzgoja i držanja uzgojno valjanih junica mliječne pasmine iz vlastitog uzgoja u jediničnom iznosu po grlu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Korisnik potpore obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, prirodna nepogoda i slično).

Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 265,45 eura po grlu, a ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 30%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu za 10 junica.

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno u Upisnik
poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.
Korisnik potpore je posjednik uzgojno valjanih junica mliječne pasmine koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2023. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2023. godinu, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content