Program održivog razvoja lokalne zajednice

Published by MPC LRA on

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Prihvatljivi korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne,
okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će
provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj
zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih
potencijala potpomognutih područja

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju,
obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u
skladu sa Smjernicama.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do
100.000,00 eura (slovima: stotisućaeura) s PDV-om.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje projekta od 21. veljače 2023. godine do
najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Programu pogledajte ovdje.


Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content