Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini

Published by MPC LRA on

Grad Donji Miholjac je u petak 15. srpnja 2022. godine objavio Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini.

Korisnici  potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju prebivalište, odnosno sjedište ili proizvodne kapacitete na području Grada Donjeg Miholjca, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju i druge uvjete iz Programa.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi  nastali  nakon 1. siječnja 2022. godine koji su  plaćeni  do podnošenja zahtjeva transakcijski putem računa poljoprivrednog gospodarstva uz R-1 račun koji sadrži  naziv poljoprivrednog gospodarstva prijavitelja.

Potpore se mogu ostvariti na temelju raspisanih sljedećih mjera:

MJERA 1.  Potpore za sufinanciranje  premija osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta

MJERA 2.  Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

MJERA 3.  Potpora za kupnju plastenika i staklenika te opreme za iste

MJERA 4. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda

MJERA 5.  Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova

MJERA 6.  Sufinanciranje kontrole plodnosti tla

MJERA 7.  Potpora za nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

MJERA 8. Subvencioniranje  kamatne stope za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

MJERA 9. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 400.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti prijave za više Mjera u istoj kalendarskoj godini, a najviši iznos potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 20.000,00 kuna.

Zahtjevi  za potporu   po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju  najkasnije do 15.12.2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu.

Propisane  obrasce prijave zainteresirani mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr  .

Ispunjenu prijavu  za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove s naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Grada Donjeg Miholjca  u 2022. godini“ i broj Mjere na koju se prijavljuje.

Za više detalja o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content