Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2021. godini

Published by MPC LRA on

Grad Donji Miholjac je 4. listopada objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2021. godini s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprečavanja raseljavanja istih s područja Grada Donjeg Miholjca.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

MJERA 1. : Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Grada Donjeg Miholjca

Podnositelj zahtjeva može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene u iznosu od 40.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga .
Ukoliko je kupoprodajna cijena nekretnine manja od 40.000,00 kuna, određuje se maksimalan iznos potpore u iznosu kupoprodajne cijene.


MJERA 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambenog objekta) na području Grada Donjeg Miholjca

Podnositelj zahtjeva može ostvariti financijsku pomoć za gradnju u iznosu od 40.000,00 kuna pod uvjetom da je gradnja iste započela nakon 01. prosinca 2020. godini.


MJERA 3. : Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

Podnositelj zahtjeva može ostvariti financijsku pomoć za rekonstrukciju stambenog objekta u visini 100 % prihvatljivih nastalih troškova u iznosu do maksimalno 20.000,00 kuna pod uvjetom da su troškovi materijala i radova na rekonstrukciji stambenog prostora u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja nastali najranije od 01. prosinca 2020. godine i plaćeni su do dana podnošenja zahtjeva.


MJERA 4.: Financijska pomoć za priključak na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu

Podnositelj zahtjeva može ostvariti financijsku pomoć u maksimalnom iznosu do 8.500,00 kuna i to:

  • puni iznos troška za priključak na vodovodnu mrežu do najviše 8.500,00 kuna (u cijenu priključka ne priznaju se troškovi izrade šahta i projektno-tehničke dokumentacije)
  • 2.500,00 kuna za priključak na plinsku mrežu (u cijenu priključka ne priznaju se troškovi projektno-tehničke dokumentacije)
  • 2.500,00 kuna za priključak na električnu mrežu (u cijenu priključka ne priznaju se troškovi projektno-tehničke dokumentacije) pod uvjetom da su troškovi materijala i radova na priključenju stambenog objekta na mrežu
    nastali najranije od 01. prosinca 2020. godine i plaćeni su do dana podnošenja zahtjeva

Korisnici mjera su mlade osobe.
Mladom osobom, u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug pod uvjetom da :
a) podnositelj nije navršio 40 godina života do dana raspisivanja javnog poziva ili da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života do dana raspisivanja javnog poziva

b) rješavaju svoje stambeno pitanje, bilo stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put, izgradnjom obiteljske kuće po prvi put ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva stariji od 40 godina, a njegov bračni drug nije navršio 40 godina života uz zahtjev treba priložiti i vjenčani list i rodni list za bračnog druga kojima dokazuju bračni status i životnu dob.

Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Donjem Miholjcu u trenutku podnošenja zahtjeva po bilo kojoj osnovi što će se utvrditi po službenoj dužnosti.

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi nastali nakon 01. prosinca 2020. godine.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti samo jednu prijavu.

Na Javni poziv na Mjeru 3. ne može se prijaviti stambeni objekt odnosno građevinsko zemljište za čiju kupnju je korisnik dobio potporu grada po Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini za Mjeru 1.: Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Grada Donjeg Miholjca i Mjeru 2. : Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambenog
objekta) za području grada Donjeg Miholjca.

Korištenje potpora iz Mjere 3. Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor i Mjere 4.: Financijska pomoć za priključak na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu po Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini, međusobno se ne isključuju.

Zahtjev za potporu po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanom obrascu i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju najkasnije do 15.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2021. godinu.


Za više informacija o javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content