JAVNI POZIV za podnošenje prijave za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda

Published by MPC LRA on

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu (nastavno: potpora) za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2021. godini.

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvodadodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

 • razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
 • razvoj prototipova i novih proizvoda,
 • zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
 • komercijalizaciju inovacija,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova ulaganja.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • istraživanja i razvoja novih tehnologija,
 • razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa,
 • ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga,
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
 • ulaganja u probnu proizvodnju,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnim pozivom.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.

U postupku odobravanja potpora koje imaju obilježja potpora male vrijednosti primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Iznosi potpora odobrenih temeljem ovog Javnog poziva ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

Opširnije na poveznici.


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content