Javni poziv OBŽ-a za poticanje poduzetništva u 2021. godini

Published by MPC LRA on

Osječko-baranjska županija je 10. ožujka 2021. godine otvorila Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini, a zainteresiranim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama s područja županije na raspolaganju je tri milijuna kuna.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i turizmu.

Opravdani trošak izvršenog ulaganja smatra se troškom u trenutku izdavanja računa.

Potpora se pojedinom korisniku može dodijeliti samo jedanput tijekom jedne proračunske godine.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • nabave alata, strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti,
 • nabave dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija,
 • nabave mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
 • kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora,
 • investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora,
 • opremanja poslovnog prostora (kupovina, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i specifičnih dijelova interijera poslovno-proizvodnog prostora po mjeri),
 • nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa,
 • licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
 • pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja  prava uporabe znakova kvalitete,
 • stručnog osposobljavanja,
 • istraživanja tržišta, kreiranja brenda, dizajniranja proizvoda, izrade i održavanja web     stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Kao opravdani trošak izgradnje, rekonstrukcije, investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora ne smatra se trošak koji se odnosi samo na troškove materijala za izgradnju, rekonstrukciju, investicijsko i/ili tekuće održavanje poslovnog prostora ili samo trošak radova već ukupni troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, odnosno fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • da podnositelj prijave u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nema udjele Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te da ima sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije,
 • da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
 • da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,
 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije,
 • da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva,
 • da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u razdoblju od 6. srpnja 2020. godine do dana podnošenja prijave u tekućoj godini.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

Za više detalja o Javnom pozivu i načinu podnošenja prijave možete pogledati ovdje.


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content