Grad Donji Miholjac objavio Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva

Published by MPC LRA on

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva  za dodjelu potpora iz Programa mjera  za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini  s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanja praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanja razine kvalitete proizvoda i poduzetničke kulture,  nadoknadom ostvarenih troškova.

Prihvatljivi troškovi u smislu Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg  Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“   br. 5/20) i ovog Javnog poziva su svi koji su nastali nakon 01. siječnja 2020. godine i koji su plaćeni do dana podnošenja Zahtjeva.

Navedene potpore predstavljaju bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini .

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

Mjera 1.:   Potpore  za projekte poduzetništva žena

Mjera 2.:   Potpore za projekte mladih poduzetnika

Mjera 3.:   Potpore  za projekte poduzetnika početnika

Mjera 4.:   Potpore  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja

Mjera 5.:   Potpore za polaganje stručnih i majstorskih ispita

Mjera 6.:   Potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekta

Mjera 7.:   Potpore za  obrazovanje i osposobljavanje

Mjera 8.:   Sufinanciranje najma poslovnog prostora

Mjera 9.:   Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Mjera 10.: Potpore za ulaganja u standarde kvalitete

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 500.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti prijavu za više Mjera u istoj kalendarskoj godini osim za Mjere 1. 2. i 3. koje se međusobno isključuju, a najviši iznos potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 30.000,00 kuna.

Zahtjevi  za potporu   po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju  najkasnije do 30.11.2020., odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu.

Propisane obrasce prijava i izjave sastavni su dio ovog Javnog poziva , a zainteresirani ih mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr  . Ispunjenu prijavu  za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac,

Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove s naznakom

„Prijava na javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Donjeg Miholjca  u 2020. godini“

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content