Odobreni projekti malim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja

Krajem svibnja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je započela s izdavanjem Odluka o dodjeli sredstava za operaciju 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

Na našem području je trenutno odobreno 2 projekta i to poljoprivrednicima iz Podravske Moslavine.

Svakom poljoprivredniku odobrava se fiksna potpora u iznosu od 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti – odnosno financira im se 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ovu potporu mali poljoprivrednici mogu iskoristiti za kupnju domaćih životinja, bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnju zemljišta, mehanizacije i opreme te kupnju, građenje ili opremanje objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade. U okviru ove operacije mogu se podizati novi nasadi, poboljšati kvaliteta poljoprivrednog zemljišta te izgraditi objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Očekuje se dobivanje Odluka i za ostale male poljoprivrednike za koje je poslana prijava na natječaj tijekom srpnja 2015. godine.