OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ IZ PROGRAMA ”PODUZETNIČKI IMPULS”- REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Published by MPC LRA on

Ministarstvo poduzetništva i obrta je 07. svibnja 2015. godine objavilo javni poziv iz programa ”Poduzetnički impuls”, za Revitalizaciju poslovnih prostora.

1.  PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost Revitalizacija poslovnih prostora.
Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo 21. 05. 2015. do 23.06. 2015. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja.

Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

3. IZNOS SREDSTAVA

Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

U proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti planirano je ukupno 2.812.500,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima.

5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti:
Mikro i mala poduzeća:

 • registrirana prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za sva područja osim za Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo), Područje I (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića), Područje R (Djelatnosti kockanja i klađenja) i Područje C i G(Djelatnosti proizvodnje i prodaje kruha i peciva)
 • koja imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • koja imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • koja  imaju podmirene obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore,
 • koja imaju najmanje 1 zaposlenog,
 • koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • koja imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 • koja su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore[2]),
 • koja imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

6.  PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI, PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 1. Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu
 2. Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 3. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Prihvatljivi troškovi su:

 1. Svi troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora
 2. Svi troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog prostora
 3. Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. Troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na Javni poziv
 2. Porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 3. Nabava rabljene opreme
 4. Najam opreme
 5. Nabava/najam vozila
 6. Carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)
 7. Troškovi kupovine poslovnog prostora ili zemljišta,
 8. Troškovi zakonski obaveznog stručnog osposobljavanja
 9. Potrošni materijal, sitni inventar, nabava sirovina/repromaterijala.

7. IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je   20.000,00 kuna,
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je   50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju projektnog prijedloga.

Za Podnositelje prijava koji su mikro i mala poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.
Detaljnije informacije o Otvorenim javnim pozivima potražite na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta – www.minpo.hr ili osobno u Miholjačkom poduzetničkom centru, Trg Ante Starčevića 1/1, Donji Miholjac

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content