Završeni seminari

Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija uspješno je završio sve seminare za seno 2012. godinu, a koje je u okviru programa “IMPULS 2012.” godine sufinanciralo Ministarstvo poduzetništva i obrta. Radilo se o deset seminara, od kojih su dva održana u veljači ove godine:“Obiteljsko poduzetništvo” gdje je predavač bio mr. Zrinski Pelajić i “KAKO OSMISLITI I NAPISATI PROJEKT TE DOBIVATI SREDSTVA IZ PRETPRISTUPNIH FONDOVA“ sa predavačem Danijelom Tepšić iz Zagreba.

featured