Uvođenje sustava volontiranja, stažiranja, radne prakse…

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Cilj mjere je mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. Mladim osobama koje su dugotrajno nezaposlene, a završile su školovanje po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kroz stručno osposobljavanje za rad osigurat će se stjecanje radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih i majstorskih ispita.
Ciljane skupine:
Nezaposlene osobe najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih, sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom, bez radnog iskustva starosti do 29 godina života;
Nezaposlene osobe najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih, sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, bez radnog iskustva, starosti do 25 godina života.
Uplata obaveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35% prosječne plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Osim uplate doprinosa polaznicima stručnog osposobljavanja za rad financira se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije (trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno) za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog.

Trajanje stručnog osposobljavanja za rad:
Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanja za rad je 12 mjeseci.