Perspektive turizma

U okviru manifestacije 4. gradske kobasicijade, koja je održana 6.veljače 2010. godine, odvijao se i okrugli stol “PERSPEKTIVE RAZVOJA TURIZMA NA MIHOLJAČKOM PODRUČJU”. Istaknut je problem nedostatka kadrova i poduzetnika u turizmu, što predstavlja ograničavajući faktor u razvoju turizma na ovom području. Uz goste iz Osječko-baranjske županije okruglom stolu je bio prisutan i državni tajnik u Ministarstvu turizma Ivo Mujo.