Programi potpora i kreditiranja

„RAZVOJ TURIZMA NA SELU“
„BAŠTINA U TURIZMU”
„TEMATSKI PUTOVI“
„IZVORNI SUVENIR“
”TURIZAM BEZ ZAPREKA”
”TURIZAM KROZ REGIJE”
”ZELENA BRAZDA”
”PLAVA BRAZDA”

„Novi turistički proizvod“
Programu obrazovanja i obuke kadrova u turizmu Program poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2009. godini
Program za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije
Link: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370