Preporučeni sadržaj poslovnog plana

PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI Podaci o investitoru Podaci o investiciji ANALIZA TRŽIŠTA Procjena ponude i konkurencije Tržište pružanja usluga Tržište nabave Marketing STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIH 3.1 Analiza potrebnih kadrova 3.2 Proračun godišnjih bruto plaća TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA Opis tehničko-tehnološkog procesa Utrošak sirovina, materijala i energenata Tehnička struktura ulaganja Read more…

Dokumentacija

Dokumentacija koja je potrebna u većini banaka pri traženju kredita (poduzetnici i jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave) – popunjen i potpisan obrazac kreditnog zahtjeva – za trgovačka društva, rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar – troškovnik radova koji je izradila ovlaštena osoba – obavijest o razvrstavanju Read more…

Investicijski program

“PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA” SAŽETAK ULAGANJA 1.        INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU 2.        PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA 3.        POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA 4.        ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA 5.        OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA 6.        ANALIZA TRŽIŠTA Tržište nabave Tržište prodaje Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda 7.        DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH Analiza Read more…

Skip to content