Preporučeni sadržaj poslovnog plana

Published by MPC LRA on

PODACI O INVESTITORU I INVESTICIJI
Podaci o investitoru
Podaci o investiciji

ANALIZA TRŽIŠTA
Procjena ponude i konkurencije
Tržište pružanja usluga
Tržište nabave
Marketing

STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIH
3.1 Analiza potrebnih kadrova
3.2 Proračun godišnjih bruto plaća

TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
Opis tehničko-tehnološkog procesa
Utrošak sirovina, materijala i energenata
Tehnička struktura ulaganja

LOKACIJA

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE

DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
Ulaganje u osnovna sredstva
Ulaganje u obrtna sredstva
Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Izvori financiranja i kreditni uvjeti
Izvori financiranja
Obračun kreditnih obveza
Proračun amortizacije
Proračun troškova i kalkulacija cijena
Projekcija računa dobiti i gubitka
Financijski tok projekta – prognoza likvidnosti
Ekonomski tok projekta
Projekcija bilance

EKONOMSKO – TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA
Statička ocjena efikasnosti projekta
Dinamička ocjena projekta
Metoda razdoblja povrata investicijskih ulaganja
Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti projekta
Metoda interne stope rentabilnosti

ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA
Prag rentabilnosti projekta
Analiza osjetljivosti projekta pri padu razine prodajnih cijena
Analiza osjetljivosti projekta pri rastu troškova poslovanja

ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

PRILOZI


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content