U najavi Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede je dana 28.11.2022. godine na e-savjetovanju objavilo Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini. Program će se provoditi kroz mjeru izravne financijske potpore u obliku naknade poljoprivrednim proizvođačima sa štetom od suše u 2022. godini prijavljenom u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu kukuruza, Read more…

Izmjena natječaja za provedbu operacija koje se provode putem LRS LAG-ova

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 21. studenog 2022. godine izmjene svih šest natječaja za provedbu operacija koje se provode unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i to redom kako slijedi: Predmet izmjena natječaja je produženje roka za provedbu (realizaciju) projekta u cilju što boljeg iskorištenja LEADER mjere, Read more…

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu kojim Ministarstvo kulture i medija financira programe i aktivnosti koje potiču sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, kako bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika. Prihvatljivi su Read more…

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. Read more…

Objavljen Javni poziv za postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada u okviru NPOO-a

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) otvoreni privremeni poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala. Predmet Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog Read more…

Otvoren poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022.Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta. Sredstva su namijenjena financiranju nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, Read more…

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Osječko-baranjska županija je objavila Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2023. godinu. Predmet ovoga Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte za unaprjeđivanje, očuvanje, zaštitu te poticanje i promicanje profesionalnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma Read more…

OBJAVLJENA INICIJALNA RANG LISTA LAG KARAŠICA – MJERA/T.O. 4.1.1.

Zbog velike zainteresiranosti korisnika, LAG Karašica objavljuje inicijalnu rang listu za LAG Natječaj za mjeru/tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu, a na temelju traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirana je inicijalna rang-lista zahtjeva za potporu. Na trenutno Read more…

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je sedamnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici Read more…

Podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

Obavještavamo zainteresirane proizvođače da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 31. listopada 2022. godine, omogućila podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu putem AGRONET-a. Cilj Programa je pružanje financijske pomoći proizvođačima sjemenskog kukuruza Read more…

Skip to content