Dokumentacija

Published by MPC LRA on

Dokumentacija koja je potrebna u većini banaka pri traženju kredita (poduzetnici i jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave)
– popunjen i potpisan obrazac kreditnog zahtjeva
– za trgovačka društva, rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar
– troškovnik radova koji je izradila ovlaštena osoba
– obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
– za obrt i slobodne profesije, rješenje o upisu u obrtni registar
– preslika obrtnice ili rješenja o upisu u sudski registar
– rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava
– bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine poslovanja (financijski izvještaji) (ovjerene od nadležnih osoba krajnjeg korisnika)
– za obrtnike prijavu poreza na dohodak
– BON 1 (podaci o bonitetu)
– BON 2 (podaci o solventnosti)
– specifikacija ulaganja
– specifikaciju ulaganja u obrtna sredstva (ako se ona navode u zahtjevu)
– poslovni plan
– investicijski program
– za poduzetnike u poljoprivrednoj djelatnosti, uvjerenje Porezne uprave
– zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci)
– procjena ovlaštenog sudskog vještaka o nekretnini koja se nudi kao osiguranje s fotografijom objekta


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content