Započelo podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Published by MPC LRA on

Ministarstvo poljoprivrede obavještava sve zainteresirane podnositelje da je od 12. kolovoza 2023. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2 iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge.

Zahtjev za potporu za Mjeru 1 nije potrebno podnositi, Ministarstvo poljoprivrede će koristeći podatke o provedenim mjerama dostavljene od strane Državnog inspektorata i drugih podataka iz internih baza i evidencija, provoditi i uspostavljati analitiku i popis korisnika potpore te mjesečno i to do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec donositi Odluku o isplati potpore iz Mjere 1.
Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472, koja drže svinje na području zona ograničenja.

Mjera 1. Nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje

Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i
  • za svinje korisnika potpore je utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje i na objektu na kojem su svinje uginule i/ili je provedeno njihovo usmrćivanje, zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.Prihvatljiva su grla svinja za koje je utvrđeno uginuće i/ili koja su usmrćena od dana potvrde pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Iznos potpore utvrđuje se sukladno broju, kategoriji i težini uginulih i/ili usmrćenih svinja temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Osnova za izračun potpore:

  • prasad i odojci do 35 kg 100,00 eura po grlu
  • tovne svinje 2,00 eura po kg žive težine
  • nazimice, krmače i nerasti 650,00 eura po grlu

Podatke o prihvatljivim korisnicima utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede mjesečno i to do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec donosi Odluku o isplati sredstava potpore korisnicima.

Mjera 2. Nadoknada gubitka prihoda za uklonjene svinje
Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i
  • svinje korisnika potpore su uklonjene u klaonici određenoj od strane Ministarstva i na objektu s kojeg su svinje uklonjene zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljiva su grla svinja s objekata u području zone ograničenja, a koja su uklonjena u klaonici određenoj od strane Ministarstva temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Kategorije navedene u zapisniku o razvrstavanju trupova na liniji klanja:

  • prasad i odojci su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad i odojci do najveće težine toplog trupa od 28 kg,
  • tovne svinje su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad težine toplog trupa većeg od 28 kg i svinje kategorija T1 i T2 i
  • nazimice, krmače i nerasti su trupovi svinja kategorizirani u kategorije krmače, mladi nerastovi i stariji nerastovi i kastrati.Masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman koji iznosi 78%.

Na tako utvrđene kategorije primjenjuje se ista osnova za izračun kao u Mjeri 1.

Zahtjev za potporu za Mjeru 2 popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 2 – Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge“.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Više informacija o Programu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content