Podsjetnik poljoprivrednicima na obveze i rokove za provođenje minimalnih aktivnosti održavanja na poljoprivrednim površinama

Published by MPC LRA on

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je na svojoj službenoj stranici podsjetnik za sve poljoprivrednike koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potpore u 2023. godini da su u obavezi provoditi minimalne aktivnosti održavanja na svim prihvatljivim poljoprivrednim površinama.
Svi uvjeti i obveze pa tako i minimalne aktivnosti na prihvatljivim poljoprivrednim površinama propisani su Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 26/23., 51/23. i 56/23.) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Minimalne aktivnosti održavanja obradivog zemljišta (oranice s poljoprivrednom kulturom, zemljište na ugaru, privremeni travnjaci, zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog pokrova) podrazumijevaju provedbu agrotehničkih mjera kojima se sprječava širenje korova i omogućuje da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

Minimalne aktivnosti održavanja obradivog zemljišta s privremenim travnjakom podrazumijevaju obveznu košnju minimalno jednom godišnje do 15. srpnja 2023. godine.

Minimalne aktivnosti održavanja trajnih nasada (vinograd, iskrčeni vinograd, maslinik, voćnjak, višegodišnji nasadi aromatičnog i ljekovitog bilja, kulture kratke ophodnje, rasadnik, matičnjak loznih podloga i plemki i mješoviti višegodišnji nasadi) podrazumijevaju održavanje košnjom, malčiranjem ili bilo kojim načinom obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije, a moraju biti provedene najkasnije do 15. srpnja 2023. godine.

voćnjacima se na biljkama moraju pravovremeno obavljati agrotehnički i pomotehnički zahvati orezivanja u skladu s tehnološkim smjernicama objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva.

Minimalne aktivnosti održavanja obradivog zemljišta na ugaru podrazumijevaju provođenje barem jedne od sljedećih agrotehničkih mjera koje se moraju provesti najkasnije do 15. srpnja 2023. godine:
-sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu ili sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara
-zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu
-košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije.

Minimalne aktivnosti održavanja trajnih travnjaka (livada, pašnjak i krški pašnjak) podrazumijevaju održavanje napasivanjem, košnjom ili malčiranjem. Prva košnja ili malčiranje mora biti provedeno do 15. srpnja 2023. godine, a izuzetak je propisan za gorsko-planinska područja za koje je rok do 31. srpnja 2023. godine te kod intervencija s propisanim drugačijim rokovima.

Pašnjaci ili krški pašnjaci s koeficijentom prihvatljivost ≤ 0,8 minimalno se održavaju košnjom ili napasivanjem stoke u vlastitom posjedu do 15. rujna.

Obavijest od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju se nalazi ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content