Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Published by MPC LRA on

Osječko-baranjska županija je na svojoj službenoj stranici objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini.

Potpora za ozakonjenje lovačkih kuća dodjeljuje se za troškove ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja i to za:

– trošak izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja lovačke kuće,

– trošak geodetskog snimka lovačke kuće,

– trošak snimke izvedenog stanja lovačke kuće,

– trošak izrade iskaza površine i obračunske veličine lovačke kuće,

– trošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 1.327,23 eura.

Potpora se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:

– da je sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije,

– da se trošak odnosi na ozakonjenu zgradu lovačke kuće,

– da je korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu,

– da je korisnik podmirio sve obveze proizašle iz Ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,

– da je korisnik ishodio rješenje o izvedenom stanju za lovačku kuću

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content