Državna potpora: Komisija odobrila hrvatski program u vrijednosti od 500 milijuna eura za potporu poduzećima u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu

Published by MPC LRA on

Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti do najviše 500 milijuna eura za potporu poduzećima u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama, koji je Komisija donijela 23. ožujka 2022. na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i kojim se potvrđuje da se gospodarstvo Unije suočava s ozbiljnim poremećajima.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: U ovom razdoblju snažnih poremećaja u funkcioniranju tržišta hrvatskim programom vrijednim do 500 milijuna eura dat će se poticaj privatnim bankama na kreditiranje i tako osigurati potrebna likvidnost poduzećima pogođenima aktualnom geopolitičkom krizom. I dalje smo solidarni s Ukrajinom i njezinim narodom. Ujedno nastavljamo blisko surađivati s državama članicama kako bismo osigurali pravodobnu, koordiniranu i učinkovitu provedbu nacionalnih mjera potpore te zaštitili jednake uvjete na jedinstvenom tržištu.

Hrvatska mjera

Hrvatska je na temelju Privremenog okvira Komisiji prijavila program potpore poduzećima u svim sektorima koja posluju u Hrvatskoj u vrijednosti do najviše 500 milijuna eura u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.

Mjera će biti dostupna poduzećima u svim sektorima pogođenima trenutačnom krizom, osim kreditnim i financijskim institucijama.

U okviru te mjere, koju će provoditi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), potpora će se sastojati od ograničenih iznosa ili potpore likvidnosti u obliku: i. izravnih zajmova, ii. subvencioniranih zajmova ili iii. subvencija kamatnih stopa.

Program je jedna u nizu mjera hrvatske države za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u svojem gospodarstvu. Tom se mjerom želi potaknuti privatne banke na kreditiranje poduzeća koja su teško pogođena aktualnom geopolitičkom situacijom u razdoblju znatno poremećenog funkcioniranja tržišta.

Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Točnije, kad je riječ o ograničenim iznosima potpore, oni: i. neće premašiti 35 000 eura po poduzeću koje posluje u poljoprivredi, ribarstvu ili akvakulturi odnosno 400 000 eura po poduzeću iz bilo kojeg drugog sektora i ii. dodijelit će se najkasnije do 31. prosinca 2022.

Kad je riječ o potpori likvidnosti u obliku subvencioniranih zajmova, najveći je iznos po korisniku: i. 15 % prosječnog ukupnog godišnjeg prometa koji je ostvario u zadnja tri zaključena računovodstvena razdoblja ili ii. 50 % troškova energije tijekom 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Nadalje: i. rok dospijeća zajmova ograničen je na šest godina, ii. godišnje kamatne stope zajmova poštuju minimalne razine iz Privremenog okvira, iii. zajmovi se daju za ulaganja ili obrtni kapital i iv. ugovori o zajmu potpisat će se najkasnije do 31. prosinca 2022.

Iznimno, za poduzeća koja posluju u sektorima koji su osobito teško pogođeni izravnim ili neizravnim posljedicama aktualne geopolitičke krize i povezanim sankcijama, iznos zajma može se povećati tako da pokrije njihove potrebe za likvidnošću: i. u razdoblju od 12 mjeseci ako je riječ o malom ili srednjem poduzeću i ii. u razdoblju od šest mjeseci ako je riječ o velikom poduzeću.

Privremeni okvir državama članicama omogućuje dodjelu sljedećih vrsta potpora:

  • ograničeni iznosi potpore, u bilo kojem obliku, u iznosu od najviše 35 000 eura po poduzeću pogođenom krizom koje posluje u sektorima poljoprivrede, ribarstva i akvakulture te do 400 000 eura po poduzeću pogođenom krizom koje posluje u drugim sektorima gospodarstva
  • potpora za likvidnost u obliku državnih jamstava i subvencioniranih zajmova i
  • potpora za kompenzaciju visokih cijena energije, koja se može dodijeliti u bilo kojem obliku te će poduzećima, a posebno onima koja su veliki potrošači energije, djelomično nadoknaditi dodatne troškove zbog iznimnih povećanja cijena plina i električne energije. Ukupna potpora po korisniku ni u jednom trenutku ne smije prijeći 30 % prihvatljivih troškova do najviše dva milijuna eura. Ako poduzeće pretrpi poslovne gubitke, može biti potrebna dodatna potpora kako bi se osigurao nastavak gospodarske aktivnosti.  Stoga je intenzitet potpore veći za velike potrošače energije, pa im države članice mogu dodijeliti potporu koja premašuje te gornje granice, u vrijednosti do 25 milijuna eura, a poduzećima koja posluju u osobito pogođenim sektorima i podsektorima do 50 milijuna eura.

Iz područja primjene tih mjera isključeni su sankcionirani subjekti pod ruskom kontrolom.

Privremeni okvir sadržava niz zaštitnih mjera:

  • proporcionalnu metodologiju, odnosno zahtjev da postoji veza između potpore koja se poduzećima može dodijeliti i opsega njihove gospodarske aktivnosti i izloženosti gospodarskim učincima krize
  • uvjete prihvatljivosti, na primjer definiranjem velikih potrošača energije kao poduzeća kojima nabava energenata iznosi najmanje 3 % vrijednosti proizvodnje i

Privremeni okvir primjenjivat će se do 31. prosinca 2022. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tog datuma procijeniti treba li ga produljiti. Usto, tijekom razdoblja primjene Komisija će preispitivati sadržaj i opseg okvira s obzirom na kretanjâ na energetskim tržištima i drugim tržištima ulaznih elemenata te s obzirom na opću gospodarsku situaciju.

Više informacija o Privremenom okviru i ostalim Komisijinim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica ruske invazije na Ukrajinu možete pronaći ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content