Javni natječaj (EnU-9/21) za energetsku obnovu kulturne baštine

Published by MPC LRA on

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 22.12.2021. godine Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21). 

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:

 • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
 • se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici koji:

 • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Natječaja, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja.

Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi, odnosno do:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,

što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Opravdani troškovi po ovom Natječaju su troškovi:

 • energetske obnove,
 • stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu, (do najviše 5% iznosa ukupne investicije),

nastali nakon objave Natječaja. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Obvezna dokumentacija podnosi se u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u/USB-u.

Prijava na Natječaj podnosi se isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Zatvorena omotnica mora sadržavati:

 • naziv i adresu prijavitelja,
 • datum i vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu,
 • naznaku „Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (EnU-9/21)
 • NE OTVARAJ“.

Prijave koje neće biti adresirane na naznačen način neće biti razmatrane.

Podnošenje prijava na Natječaj započinje 22. prosinca 2021. godine u 14:00 sati.

Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

U roku za dostavu prijava, prijavitelj može izmijeniti ili nadopuniti svoju prijavu. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava.

U roku za dostavu prijava na Natječaj moguće je podnijeti jednu prijavu za jednu zgradu.

Više o samom pozivu pogledajte ovdje.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content