Započelo podnošenje Zahtjeva za potporu sektoru stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Published by MPC LRA on

U petak, 3. prosinca 2021. godine, u Narodnim novinama broj 131/21 objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. Provedbom Programa isplatit će se potpora primarnim proizvođačima u sektorima govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, konjogojstva te peradarstva.

Obzirom na žurnost poduzimanja mjera kako bi se omogućio nastavak poslovanja primarnih proizvođača u sektoru stočarstva podnošenje Zahtjeva za potporu provodit će se od 4. prosinca 2021. godine do 13. prosinca 2021. godine.

UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja. 

Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

VAŽNO: Uz Zahtjev je prilikom podnošenja potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu.

  1. Potpisana i ovjerena Izjava iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Preslika Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PRAVNE OSOBE
  3. Popunjena i ovjerena Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH JE VIŠE POVEZANIH SUBJEKATA PODNIJELO ZAHTJEV ZA POTPORU ili Popunjena i ovjerena Izjava da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH NEMA POVEZANIH SUBJEKATA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU

Dodatno: Podnositelji zahtjeva u podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja za dokazivanje prihvatljivosti grla tovnih svinja koja su isporučena u izvoz dostavlja se i Međunarodni tovarni list (CMR).

Obrasci Izjava pod točkom 3. objavljeni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Navedeni paket pomoći stočarstvu ima za cilj odgovoriti na potrebe za saniranjem pretrpljenih gubitaka te osiguranja likvidnosti uzgajivača goveda, svinja, peradi i konja, kao i primarnih proizvođača u sektoru ovčarstva i kozarstva, te im pomoći da očuvaju razinu primarne proizvodnje prije pojave COVID-19.

Za detaljnije informacije o podnošenju Zahtjeva za potporu možete se obratiti u Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o. na broj telefona 031/630-944.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content