U e-savjetovanju Program potpore stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Published by MPC LRA on

Ministarstvo poljoprivrede je u srijedu, 6. listopada 2021. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19, kojim će se pružiti financijska pomoć stočarima uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom te tržišnim poremećajima. Ukupna vrijednost programa iznosi 163,5 milijuna kuna, a sredstva su u cijelosti osigurana iz Državnog proračuna.

Potpora u sektoru govedarstva se odnosi na primarne proizvođače mlijeka za koje je osigurano 40 milijuna kuna, isti iznos je predviđen za uzgajivače tovne junadi, dok je u sektoru svinjogojstva osigurano 60 milijuna kuna, po 30 milijuna kuna za uzgajivače krmača i za proizvođače tovnih svinja. Uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele namijenjen je iznos od 7,5 milijuna kuna, dok je za ovčarstvo i kozarstvo osigurano 5 milijuna kuna te 3 milijuna kuna za konjogojstvo. U sektoru peradarstva za proizvodnju konzumnih jaja predviđena je potpora u iznosu 3 milijuna kuna, kao i 5 milijuna kuna za proizvodnju mesa peradi.

Cilj potpore je sanirati pretrpljene gubitke, osigurati likvidnost poljoprivrednih gospodarstava i očuvati razinu primarne proizvodnje prije koronakrize, čime će se zadržati radna mjesta i proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju te spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom. 

Osim provođenja redovnih mjera potpore, od početka izbijanja pandemije bolesti COVID-19 Ministarstvo je donijelo niz programa potpore, između ostalih i sektoru stočarstva, ukupne vrijednosti gotovo 450 milijuna kuna. Također, zahvaljujući dugotrajnim i uspješnim pregovorima s Europskom komisijom, povećana su sredstva za dobrobit životinja za 130 milijuna kuna odnosno na 220 milijuna kuna, a uvedena je i nova vrsta potpora kojom se potiče korištenje stajskog gnoja, pri čemu je jako važno za hrvatske stočare da će nove i uvećane potpore biti isplaćene za ovu proizvodnu godinu.

Mjere u provedbi programa su sljedeće:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele

Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka, podmjeri 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele i podmjeri 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom mlijeka, tovnim govedarstvom ili držanjem krava u sustavu krava-tele. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar farmi

c) upis grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

Procjenjuje se da će broj korisnika biti 4.500 u podmjeri 1.1., 3.500 u podmjeri 1.2. te 4.300 u podmjeri 1.3.

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 2.1. Potpora uzgajivačima krmača su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća, koja drže krmače. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar farmi

c) u razdoblju od 1.12.2020. do 31.10.2021. godine ima evidentirane krmače u JRDŽ

d) imati registriran promet od najmanje 5 svinja po krmači u razdoblju 1.11.2020. do 31.10.2021. godine.

Procjenjuje se da će broj korisnika ove podmjere biti 4.300.

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom tovnih svinja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar farmi

c) koji su u razdoblju od 1.4.2021. do 31.10.2021. godine isporučili tovne svinje s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara.

Procjenjuje se da će broj korisnika ove podmjere biti 850.

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te velika poduzeća, koja se bave uzgojem ovaca i koza. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) upis u Registar farmi

c) upis grla u JRDŽ

Procjenjuje se da će broj korisnika ove mjere biti 2.600.

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 4. Potpora u sektoru konjogojstva su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, koja se bave uzgojem konja. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar farmi,

c) upis grla u JRDŽ

Procjenjuje se da će broj korisnika ove mjere biti 1.200.

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Prihvatljivi korisnici potpore u pomjeri 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te velika poduzeća koja se bave proizvodnjom i plasmanom jaja na tržište. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Upisnik farmi kokoši nesilica

Procjenjuje se da će broj korisnika ove podmjere 250.  

Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Prihvatljivi korisnici potpore u podmjeri 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te velika poduzeća, koja su isporučila perad na klanje u registrirane ili odobrene objekte za klanje peradi u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– upis gospodarstva u JRDŽ

Procjenjuje se da će broj korisnika ove pomjere biti 300.

E-savjetovanje je dostupno do 13. listopada 2021. godine na poveznici.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content