Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Published by MPC LRA on

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavila Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme koji je otvoren od 05.05.2021. godine.

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje
sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja
komunalnog otpada.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu
komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

• vrtnih i kućnih kompostera

• samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,

• spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,

• polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme),

• spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,

• spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava
spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001,

• ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti
iskliučivo jedinice lokalne samouprave.

Rok za dostavu zahtjeva završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj internetskoj stranici.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pogledati ovdje.


MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content