Program potpore “Pokreni nešto svoje” za 2021.

Published by MPC LRA on

Razvojni program ACT Grupe „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima početnicima i mikro poduzećima odgovarajući na njihove potrebe za početak i razvoj poslovanja. Ove godine program doživljava svoje peto izdanje, podržavajući projekte s pozitivnim društvenim utjecajem kroz mentorsku podršku i bespovratna financijska sredstva do 74.000 kuna. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o.

Prihvatljivost projekata

Prihvatljivi projekt je svaka intervencija, ograničena u vremenu, kojom se financira razvoj u poduzeću ili ostvaruje poboljšanje ili optimizacija poslovanja. Program ne financira redovito poslovanje poduzeća.

Važan kriterij pri odabiru će biti postojanje društvene ili ekološke inovacije, kao i dugoročni pozitivni utjecaj na društvoDruštvena inovacija rješava društvene probleme, pa tako obuhvaća svaku intervenciju ili promjenu koja donosi pristup, mogućnosti ili nove prilike skupini koja prije te prilike nije imala. Svi oblici inovacija koji smanjuju utjecaj na okoliš i/ili optimiziraju korištenje resursa su po definiciji ekološki oblik inovacije.

Potpora projektima, financiranje im trajanje projekata

Mentorska potpora

Partneri programa, ACT Grupa i Philip Morris Zagreb d.o.o., će ugovorenim projektima za vrijeme njihovog trajanja osigurati pristup besplatnom:

 • mentorstvu u provedbi projekta i efikasnom planiranju te korištenju projektnih rezultata;
 • mentorstvu u svrhu postizanja pozitivnog društvenog utjecaja;
 • mentorstvu u pojedinim poslovnim funkcijama poduzeća, sukladno specifičnim potrebama poduzeća i njihovog poslovanja.

Financijska potpora

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 444.000,00 kn. Bit će podržano 6 projekata, svaki s iznosom od 74.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je mikropoduzeće.

Prihvatljivi prijavitelj na ovaj poziv je:

 • subjekt koji u trenutku prijave jest mikropoduzeće,
 • osoba koja nema poduzeće u trenutku prijave projekta, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Korisnik potpore bit će poduzeće.

Ostali uvjeti:

 • prijavitelj ima podmirene sve poreze i davanja nastala u skladu s nacionalnim zakonodavstvom,
 • prijavitelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni postupak.

Neprihvatljivi korisnici

Poduzeće koje je bilo korisnik potpore programa u nekoj od prethodnih godina ne može se ponovno natjecati za potporu prijavom projekta na ovogodišnjem natječaju.

Nije dozvoljeno mijenjanje korisnika potpore, npr. s poduzeća koje je prijavilo projekt na drugo poduzeće ili s osobe prijavitelja projekta koja nema poduzeće na neko postojeće poduzeće.

Ciljevi projekata

Za prijavu su prihvatljivi jasni i konkretni projekti, koji će donijeti promjenu kakva postiže dugoročno poboljšanje i dobrobit poslovanju prijavitelja. Prihvatljivi projekt je svaka intervencija, ograničena u vremenu, kojom se financira razvoj u poduzeću ili ostvaruje poboljšanje ili optimizacija poslovanja. Program ne financira redovito poslovanje poduzeća.

Neki primjeri projekata: razvoj i lansiranje novog proizvoda ili usluge, poboljšanje i izmjena postojećeg proizvoda ili usluge, optimizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta, uvođenje novih poslovnih procesa, otvaranje novih tržišta i slično.

Trajanje projekta

Vrijeme trajanja projekta je 6 mjeseci. Početak provedbe projekta je 1. svibnja 2021., a projekti moraju završiti do 31. listopada 2021. godine.

Prihvatljivost troškova

Prihvatljivi su troškovi:

 • koji su nastali za vrijeme provedbe projekta,
 • za koje su izdane fakture za vrijeme trajanja projekta,
 • te za koje su izvršena plaćanja najkasnije 10 dana nakon završetka projekta (ali su obveze plaćanja izdane završno s 31. listopada 2021.).

Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Republici Hrvatskoj te projekt mora imati utjecaj u Republici Hrvatskoj. Opravdanost eventualnih aktivnosti van Republike Hrvatske potrebno je obrazložiti (npr. studijski posjet primjeru dobre prakse u inozemstvo, odlazak na edukaciju, dobavljači iz inozemstva, itd.).

Primjeri prihvatljivih troškova po kategorijama:

 1. Udjeli u plaći radnika na projektu angažiranih kod korisnika – plaće voditelja projekta, voditelja timova i osoba koje odrađuju aktivnosti projekta,
 2. Putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja osoba uključenih u projekt – troškovi zaposlenika angažiranih na projektu,
 3. Troškovi vanjskih stručnjaka i podugovaranja za pojedine aktivnosti – korisnik može angažirati vanjske organizacije ili pojedince za provedbu aktivnosti. Vanjski izvoditelji u pravilu moraju imati sjedište u Hrvatskoj. Potrebu angažiranja dobavljača iz drugih zemalja bit će potrebno obrazložiti. Troškovi osnivanja poduzeća jesu prihvatljiv trošak.
 4. Kupnja i najam opreme, nekretnina i pokretnina – prihvatljiva je kupnja i najam opreme, nekretnina i pokretnina koje su potrebne za provedbu projekta odnosno ostvarenje rezultata. Prijavitelj mora kupljenu opremu zadržati u funkciji u svojem vlasništvu za vrijeme amortizacijskog vijeka opreme. Lista troškova nije konačna.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik potpore ima mogućnost povrata PDV-a. PDV jest prihvatljiv trošak u slučaju da korisnik nema mogućnost povrata PDV-a.

Način prijave

Projekti se prijavljuju putem web prijave

Prijavitelji ne šalju dodatnu dokumentaciju. Eventualno poslana dokumentacija će se zanemariti i neće biti pregledana.

Rok prijave

Prijave za natječaj otvorene su do 28. veljače 2021. godine do 12:00 sati. Rezultati natječaja će biti javno predstavljeni te objavljeni do 14. travnja 2021., a početak provedbe projekata je 1. svibnja 2021. godine.

Više informacija o ovom programu potpore saznajte na web stranici programa.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content