Grad Donji Miholjac objavio JAVNI POZIV za dodjelu potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba

Published by MPC LRA on

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva  za dodjelu potpora iz Programa mjera  za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprečavanja raseljavanja istih s područja  Grada Donjeg Miholjca.

Navedene potpore predstavljaju bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2020. godini .

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

MJERA 1. : Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području  Grada Donjeg Miholjca

MJERA 2.:  Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambenog objekta) na području Grada Donjeg Miholjca

MJERA 3. : Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

MJJERA 4.:  Plaćanje dijela financijskih sredstava za priključak na vodovodnu, plinsku i  električnu  mrežu

Korisnici mjera su mlade  osobe.

Mladom osobom , u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da :

  1. podnositelj nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva ili da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv
  2.  rješavaju svoje stambeno pitanje, bilo  stjecanjem vlasništva nad nekretninom  po prvi put, izgradnjom obiteljske kuće po prvi put  ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta.

Za potrebe ovog Javnog poziva izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korisnicima mjera sredstva se mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Gradu  Donjem Miholjcu.

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi  nastali  nakon 01. siječnja 2020. godine.

Zahtjevi  za potporu   po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju  najkasnije do 15.12.2020., odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2020. godinu.

Propisane obrasce prijava i izjave sastavni su dio ovog Javnog poziva , a zainteresirani ih mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr 

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content