Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020.

Published by MPC LRA on

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. lipnja 2020. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnici sredstava Fonda 2020. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 22.000.000,00 kn.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:

 • jedinice lokalne i područne samouprave
 • tijela državne uprave
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • trgovačka društva
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodno zanimanje)
 • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila kako slijedi:

 1. električnih bicikala (sufinanciranje do 5.000,00 kn, minimalno 5, a najviše 15 komada)
 2. električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 (sufinanciranje do 20.000,00 kn)
 3. vozila kategorije M1 i N1 s plug-in hibridnim pogonom (sufinanciranje do 40.000,00 kn)
 4. vozila kategorije N1 pogonom na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili vodik (sufinanciranje do 70.000,00 kn)
 5. vozila kategorije M1 i N1 s električnim pogonom (sufinanciranje do 70.000,00 kn)
 6. vozila na vodik kategorije M1 (sufinanciranje do 70.000,00 kn)
 7. vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim plug-in hibridnim pogonom, pogon na SPP, UPP ili vodik (sufinanciranje do 400.000,00 kn)

Fond nabavku vozila sufinancira s do 40% po vozilu, maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji, a najviše do 400.000,00 kn po korisniku.

Korisnici bespovratnih sredstava Fonda bit će obvezni zadržati u vlasništvu ili korištenju (u slučaju financijskog leasinga) sufinancirana vozila dvije godine od datuma prve registracije istih, odnosno za električne bicikle dvije godine od dana izdavanja računa za kupnju istih.

Krajnji rok za realizaciju kupnje, dostavu potpisanog ugovora i potpune dokumentacije za isplatu Fondu je 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi kupnje vozila (kategorije i svojstva prema točki I. ovog javnog poziva) koji su nastali najranije na dan ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA POZIV

Učitavanje prijava počinje objavom Poziva dana 30. lipnja 2020. godine u 9:00 sati.

Slanje prijava na Poziv počinje dana 7. srpnja 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda: Obavijest o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Podnositelj dostavlja prijavu za sufinanciranje sa svom obveznom dokumentacijom  putem učitavanja u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda, u opsegu i formatima kako je detaljno  obrazloženo u točki V. Javnog poziva.

Za vrijeme trajanja Poziva podnositelji mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje kupnje jednog ili više vozila ili kombinacije vozila.

Categories: Aktualno

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content