[OGLAS] za posao

Published by MPC LRA on

Na temelju članka 8. st. 1. točka 1. i članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima u Miholjačkom poduzetničkom centru Lokalnoj razvojnoj agenciji, direktorica raspisuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

do povratka radnice s roditeljskog dopusta

 1. Oglašavam slobodno radno mjesto: STRUČNI SAVJETNIK u Miholjačkom poduzetničkom centru Lokalnoj razvojnoj agenciji d.o.o. Donji Mihojac na određeno vrijeme do povratka radnice roditeljskog dopusta
 • 1 izvršitelj m/ž,
 1. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:
 • završen studij ekonomske, pravne ili specijalizirane inženjerske struke,
 • ukupno radno iskustvo najmanje 5 godina,
 • specifično radno iskustvo u pripremi i vođenju projekata – najmanje 2 godine,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (Word, Excel, ppt, upravljanje mailovima,)
 • Odlično znanje Engleskog jezika u govoru i pismu – 5
 • Znanje Njemačkog jezika –pasivno – 3
 • Certifikat Ministarstva gospodarstva i poduzetništva za stručnog savjetnika u poduzetništvu,
 • Vozačka dozvola B kategorija
 1. Opis poslova radnog mjesta:
 • Pružanje savjetodavnih usluga o mjerama kreditiranja i državnim potporama na koje imaju pravo poduzetnici,
 • Sudjeluje u izradi poslovnih planova poduzetnika,
 • Sudjeluje u osmišljavanju projekata i koordinaciji partnera, kontrola kvalitete gotovih dokumenata,
 • Obrađuje podatke u zajedničkim projektima koje izrađuje centar,
 • Sudjeluje u izradi planova razvoja ostalih potpornih institucija,
 • Prati natječaje za financiranje iz europskih strukturnih i kohezijskih fondova,
 • Vodi evidencije, sastavlja izvješća i provodi javnu nabavu u okviru projekata financiranih iz EU fondova,
 • za potrebe odobrenih projekata vodi poslove usklađivanje budžeta, odabir i kreiranje timova, edukacija kandidata, koordinacija implementacije, kontrola arhive i aktivnosti,
 • Vodi edukacije poduzetnika u centru,
 • Obrađuje podatke i izrađuje izvješće o provedenim edukacijama poduzetnika,
 • Sudjeluje u organizaciji sajmova poduzetnika,
 • Vodi propisane pomoćne knjige (analitičke evidencije),
 • Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora centra.
 1. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podatcima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od 30 dana,
 • preslika Certifikat Ministarstva gospodarstva i poduzetništva,
 • preslika vozačke dozvole B kategorije.

Napomena: jednakovrijedan dokument (dokaz) je i ispis iz sustava e-Građani.

Oglas je objavljen na mrežnoj stranici www.mpc-miholjac.hr, dana 22.05.2019. godine i na oglasnoj ploči Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o.

Pisane prijave se podnose osobno na adresu MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. 31540 Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1 ili na adresu mpc.miholjac@gmail.com do 30. svibnja 2019. godine.

DIREKTORICA:

Anela Šovagović, mag.oec., v.r.

Categories: Natječaji

MPC LRA

Miholjački poduzetnički centar je lokalna razvojna agencija osnovana radi stvaranja preduvjeta za lokalni ekonomski razvoj, zapošljavanje i konkurentnost poslovnog sektora i privlačenja stranih investicija te zajedničkom suradnjom s lokalnom samoupravom stvarati plodnu poduzetničku klimu.

0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content